Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Ngôn ngữ

Các dự án đang triển khai

Cung cấp hệ thống cáo cháy địa chỉ Siemens Ceberu-Pro
Cung cấp hệ thống PA - Bosch Plenna