Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

Ngôn ngữ

Các dự án đang triển khai

Cung cấp hệ thống cáo cháy địa chỉ Siemens Ceberu-Pro
Cung cấp hệ thống PA - Bosch Plenna