Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

Ngôn ngữ

Dịch vụ bảo trì

CÁC GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ:

  • Hệ thống báo cháy:

- Khôi phục sữa chữa hệ thống theo đợt , kiểm tra trạng thái hoạt động thiết bị.

- Bảo dưỡng định kỳ theo năm 2-3-4-6 lần/năm kết hợp với dịch vụ ứng phó xử lý sự cố bất thường.

- Cung cấp vạt tư, thiết bị dự phòng,  sửa chữa, khôi phục thiết bị hư hỏng.

- Nâng cấp cải tạo hệ thống.

  • Hệ thống BMS.

- Khôi phục sữa chữa hệ thống theo đợt , kiểm tra trạng thái hoạt động thiết bị cân chỉnh sai lệch cảm biến.

- Bảo dưỡng định kỳ theo năm 2-3-4-6 lần/năm tạo báo cáo hiện trạng và xử lý sự cố bất thường.

- Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng, sửa chữa, khôi phục thiết bị hư hỏng.

- Nâng cấp cải tạo hệ thống.

  • Hệ thống Access Control.

- Khôi phục sữa chữa hệ thống theo đợt , kiểm tra trạng thái hoạt động thiết bị.

- Bảo dưỡng định kỳ theo năm 2-3-4-6 lần/năm tạo báo cáo hiện trạng và xử lý sự cố bất thường..

- Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng di dời hệ thống hiện hữu.

- Nâng cấp cải tạo hệ thống.