Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Ngôn ngữ

Trường Tiểu Học Quốc Tế Hà Nội ISV

- Mở rộng hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki

- Mở rộng hệ thống âm thanh cộng cộng Bosch

- Mở rộng hệ thống camera IP - Vivotek

- Trang bị  hệ thống ổ cắm mạng, điện thoại, Wifi cho tầng 3

- Mở rộng hệ thống BMS của Siemens kết nối với thiết bị điều hòa và thông gió tầng 3