Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Ngôn ngữ

Tòa Nhà Văn Phòng Etown 2

Cải tạo hệ thống báo  cháy địa chỉ tự động từng dòng tủ Analog FC700A, thay bằng dòng tủ Ceberus-pro FC726 liên kết với dòng thiết bị Synoloop
Năm thực hiện: 2018