Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

Ngôn ngữ

Bệnh Viện Pháp Việt

Cải Tạo, Nâng cấp hệ Thống BMS – Smart Struxure
Tích hợp hệ thống Metasys –Jonson Control
Cung cấp lắp đặt thiết bị điều khiển HVAC
Cung cấp lắp đặt thiết bị kiễm soát điện năng – Schneider Electric
Địa điểm : Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện : 2015