Địa chỉ: 31/15/8 Đường 48, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

Ngôn ngữ

Trung Tâm hành chính Thành Phố Đà Nẵng

Cung cấp lắp đặt hệ thống BMS - Apogee Insight System
Cung cấp lắp đặt hệ thống Access Control – Sipass Integrated
Cung cấp lắp đặt hệ thông CCTV – Bosch Securities
Địa điểm : Thành Phố Đà Nẵng
Năm thực hiện : 2014